Lawn Tennis

9th Sahabir Memorial Open Lawn Tennis Tournament-2073

Date

Events

Players VS Players

Winner Name

2073/10/18 M.S. Final Kumar Adhikari Vs Samrakshyak Bajracharya Samrakshyak Bajracharya (7-5),(7-5)
2073/10/18 Women's Final Ganga Sharma Vs Mayanka Rana Mayanka Rana (6-4) (6-2)
2073/10/18 45 + Veterans Single (Final) Krishna Raj Ghale Vs Pratap Moktan Krishna Raj Ghale (6-4) (6-1)
2073/10/18 35+ Veterans Doubles (Finals) Shreeram Marar/Sovitman Shrestha Vs Raju Chhetri/ Rajesh Chhetri Raju Chhetri/Rajesh Chhetri (4-6) (6-3) (14-12)
2073-10-17 M.D. Final Kumar Adhikari/Jitendra Pariyar Vs Santosh Khatri/Samrakshyak Bajracharya Santosh Khatri/Samrakshyak Bajracharya (2-6),(6-2),(10-6)
2073-10-17 W.D. Final Mahika Rana/Mayanka Rana Vs Ganga Sharma/Ira Rawat Ganga Sharma/Ira Rawat (3-6),(7-5),(10-5)
2073-10-17 35+S, Final Rajesh Shrestha Vs Stephen Barbeau Rajesh Shrestha (6-4),(6-0)
2073-10-17 45+D, Final Krishna Raj Ghale/Surya B.B. Vs Raju Chhetri/Digendra Shrestha Raju Chhetri/Digendra Shrestha (3-6),(4-6),(10-5)
2073-10-17 65+S, Final Victory SJB Rana Vs Deepak Shrestha Deepak Shrestha (4-2),(4-0)
2073-10-17 55+S, Final Uttam Lama Vs Manoj Rana Manoj Rana (6-2),(6-1)
2073-10-17 I.G.S. Final Ceasar Gurung Vs Chandra Thapa Chandra Thapa (6-0),(6-3)

 

 

 

Recruitment Result/ Notice

RECENT NOTICE ...more

2018-01-19 - 2018-02-21
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना (सूचना नं. APF/NCB/G/06/2074/075)
2018-01-16
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाको लागि सूचना
2018-01-14 - 2018-01-30
अस्थाई भबन¸ट्रस्ट¸ मेसिनरी औजार¸जिन्सी मालसामानहरु र सवारी साधनको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आहृवानको सूचना
2018-01-10
खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना (स.प्र.बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्र)
2018-01-10
आसय पत्र प्रदान गरिएको सम्बन्धमा (स.प्र.बल कल्याणकारी सेवा केन्द्र)
2018-01-10
4WD Double Cab Pickup - १६ थानको खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना
2018-01-03
आसय पत्र प्रदान गरिएको सम्बन्धमा (स.प्र.बल,नेपाल आर्थिक प्रशासन निर्देशनालय)
2017-12-24 - 1970-01-01
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना (सूचना नं. APF/NCB/G/05/2074/075)
2017-12-24
आ.ब. २०७४/०७५ मा खरिद गरिने पोशाकहरुको Specification
2017-12-21
स.प्र.ज. र स.प्र.प. पदको उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षणको परीक्षा सम्बन्धि सूचना
2017-12-21 - 2018-01-21
बोलपत्र आह्वानको सूचना संशोधन गरिएको सूचना (स.प्र.बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्र)
2017-12-14
ठेक्का प्रदान गर्ने आशय पत्र जारी गरिएको बारे। (नेपाल एपीएफ स्कुल)