Lawn Tennis

9th Sahabir Memorial Open Lawn Tennis Tournament-2073

Date

Events

Players VS Players

Winner Name

2073/10/18 M.S. Final Kumar Adhikari Vs Samrakshyak Bajracharya Samrakshyak Bajracharya (7-5),(7-5)
2073/10/18 Women's Final Ganga Sharma Vs Mayanka Rana Mayanka Rana (6-4) (6-2)
2073/10/18 45 + Veterans Single (Final) Krishna Raj Ghale Vs Pratap Moktan Krishna Raj Ghale (6-4) (6-1)
2073/10/18 35+ Veterans Doubles (Finals) Shreeram Marar/Sovitman Shrestha Vs Raju Chhetri/ Rajesh Chhetri Raju Chhetri/Rajesh Chhetri (4-6) (6-3) (14-12)
2073-10-17 M.D. Final Kumar Adhikari/Jitendra Pariyar Vs Santosh Khatri/Samrakshyak Bajracharya Santosh Khatri/Samrakshyak Bajracharya (2-6),(6-2),(10-6)
2073-10-17 W.D. Final Mahika Rana/Mayanka Rana Vs Ganga Sharma/Ira Rawat Ganga Sharma/Ira Rawat (3-6),(7-5),(10-5)
2073-10-17 35+S, Final Rajesh Shrestha Vs Stephen Barbeau Rajesh Shrestha (6-4),(6-0)
2073-10-17 45+D, Final Krishna Raj Ghale/Surya B.B. Vs Raju Chhetri/Digendra Shrestha Raju Chhetri/Digendra Shrestha (3-6),(4-6),(10-5)
2073-10-17 65+S, Final Victory SJB Rana Vs Deepak Shrestha Deepak Shrestha (4-2),(4-0)
2073-10-17 55+S, Final Uttam Lama Vs Manoj Rana Manoj Rana (6-2),(6-1)
2073-10-17 I.G.S. Final Ceasar Gurung Vs Chandra Thapa Chandra Thapa (6-0),(6-3)

 

 

 

Recruitment Result/ Notice

RECENT NOTICE ...more

2017-11-15 - 2017-12-14
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. APF/NCB/G/04/2074/075 को बुँदा नं.१ अन्तर्गत क्र.सं.३ विपद ब्यवस्थापन सम्बन्धी उद्धार समाग्रीहरुको विवरण संशोधन सम्बन्धी सूचना
2017-11-14 - 2017-12-15
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना (सूचना नं. APF/NCB/D/R/02/2074/075)
2017-11-14
प्रा.स.प्र.नि(चिकित्सक) पदको स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्तर्वार्ताको मिति संशोधनको सूचना
2017-11-09 - 2017-12-12
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं.०२/०७४/०७५ मा उल्लेखित सि.नं.१ को 8 KVA Generator को प्राविधिक विवरण संशोधन संम्बन्धी सूचना
2017-11-06 - 2017-12-06
राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. ०३/०७४-०७५(स.प्र.बल,नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्र )
2017-11-05 - 1970-01-01
आ.ब. २०७४/०७५ मा हुने निर्माण कार्यहरुको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान वा e-bidding को सूचना (स.प्र.बल, नेपाल प्रधान कार्यालय)
2017-11-03
प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक) तर्फको लिखित परिक्षाको नतिजा
2017-10-31
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं.०२/०७४/०७५ (स.प्र.बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्र)
2017-10-31
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना (नेपाल ए.पि. एफ अस्पताल)
2017-10-31
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. ०१/०७४/०७५ (नेपाल ए.पि. एफ स्कूल)
2017-10-29
स.प्र.जवान र स.प्र.परिचर पदका उम्मेदवारहरुको सम्पर्क मिति संशोधन गरिएको सूचना
2017-10-22
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना नं.१-२०७४/०७५ (स.प्र.बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्र)