Lawn Tennis

9th Sahabir Memorial Open Lawn Tennis Tournament-2073

Date

Events

Players VS Players

Winner Name

2073/10/18 M.S. Final Kumar Adhikari Vs Samrakshyak Bajracharya Samrakshyak Bajracharya (7-5),(7-5)
2073/10/18 Women's Final Ganga Sharma Vs Mayanka Rana Mayanka Rana (6-4) (6-2)
2073/10/18 45 + Veterans Single (Final) Krishna Raj Ghale Vs Pratap Moktan Krishna Raj Ghale (6-4) (6-1)
2073/10/18 35+ Veterans Doubles (Finals) Shreeram Marar/Sovitman Shrestha Vs Raju Chhetri/ Rajesh Chhetri Raju Chhetri/Rajesh Chhetri (4-6) (6-3) (14-12)
2073-10-17 M.D. Final Kumar Adhikari/Jitendra Pariyar Vs Santosh Khatri/Samrakshyak Bajracharya Santosh Khatri/Samrakshyak Bajracharya (2-6),(6-2),(10-6)
2073-10-17 W.D. Final Mahika Rana/Mayanka Rana Vs Ganga Sharma/Ira Rawat Ganga Sharma/Ira Rawat (3-6),(7-5),(10-5)
2073-10-17 35+S, Final Rajesh Shrestha Vs Stephen Barbeau Rajesh Shrestha (6-4),(6-0)
2073-10-17 45+D, Final Krishna Raj Ghale/Surya B.B. Vs Raju Chhetri/Digendra Shrestha Raju Chhetri/Digendra Shrestha (3-6),(4-6),(10-5)
2073-10-17 65+S, Final Victory SJB Rana Vs Deepak Shrestha Deepak Shrestha (4-2),(4-0)
2073-10-17 55+S, Final Uttam Lama Vs Manoj Rana Manoj Rana (6-2),(6-1)
2073-10-17 I.G.S. Final Ceasar Gurung Vs Chandra Thapa Chandra Thapa (6-0),(6-3)

 

 

 

RECENT NOTICE

2017-09-01
सशस्त्र प्रहरी बलमा UN FPU मिशन छनौट निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०७१
2017-09-20
आ.ब. २०७४/०७५ मा खरिद गरिने पोशाकहरुको Specification
2017-09-14
स.प्र.जवान र स.प्र.परिचर पदका उम्मेदवारहरुको सम्पर्क मिति संशोधन गरिएको सूचना
2017-09-08 - 2017-10-08
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको संशोधन सम्बन्धी सूचना(सूचना नं.APF/NCB/G/V/S/01/2074/075)
2017-09-08 - 2017-10-08
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं.APF/NCB/G/V/S/01/2074/075 (मद्दती तथा सेवा निर्देशनालय, आर्थिक प्रशासन शाखा)
2017-09-06
प्रा.स.प्र.नि(चिकित्सक) पदका उम्मेदवारहरुको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
2017-09-04 - 2017-10-04
आ.ब. २०७४/०७५ मा स.प्र.बल, नेपाललाई अावश्यक पोशाक खरिद सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्ववानको सूचना
2017-09-01
सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा
2017-09-01
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा
2017-09-01
सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको सरुवा
2017-09-01
सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा
2017-09-01
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा
2017-09-01
सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ हवल्दारहरुको सरुवा