Lawn Tennis

9th Sahabir Memorial Open Lawn Tennis Tournament-2073

Date

Events

Players VS Players

Winner Name

2073/10/18 M.S. Final Kumar Adhikari Vs Samrakshyak Bajracharya Samrakshyak Bajracharya (7-5),(7-5)
2073/10/18 Women's Final Ganga Sharma Vs Mayanka Rana Mayanka Rana (6-4) (6-2)
2073/10/18 45 + Veterans Single (Final) Krishna Raj Ghale Vs Pratap Moktan Krishna Raj Ghale (6-4) (6-1)
2073/10/18 35+ Veterans Doubles (Finals) Shreeram Marar/Sovitman Shrestha Vs Raju Chhetri/ Rajesh Chhetri Raju Chhetri/Rajesh Chhetri (4-6) (6-3) (14-12)
2073-10-17 M.D. Final Kumar Adhikari/Jitendra Pariyar Vs Santosh Khatri/Samrakshyak Bajracharya Santosh Khatri/Samrakshyak Bajracharya (2-6),(6-2),(10-6)
2073-10-17 W.D. Final Mahika Rana/Mayanka Rana Vs Ganga Sharma/Ira Rawat Ganga Sharma/Ira Rawat (3-6),(7-5),(10-5)
2073-10-17 35+S, Final Rajesh Shrestha Vs Stephen Barbeau Rajesh Shrestha (6-4),(6-0)
2073-10-17 45+D, Final Krishna Raj Ghale/Surya B.B. Vs Raju Chhetri/Digendra Shrestha Raju Chhetri/Digendra Shrestha (3-6),(4-6),(10-5)
2073-10-17 65+S, Final Victory SJB Rana Vs Deepak Shrestha Deepak Shrestha (4-2),(4-0)
2073-10-17 55+S, Final Uttam Lama Vs Manoj Rana Manoj Rana (6-2),(6-1)
2073-10-17 I.G.S. Final Ceasar Gurung Vs Chandra Thapa Chandra Thapa (6-0),(6-3)