Notices

सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचना।

16th November, 2018
READ MORE
नयाँ नियूक्ति भएका सशस्त्र प्रहरी जवान तथा सशस्त्र प्रहरी परिचरहरुको पदस्थापन।

13th November, 2018
READ MORE
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (तालिम शिक्षालय, नौवस्ता, बाँके)

06th November, 2018
READ MORE
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (तालिम शिक्षालय बर्दाघाट, नवलपरासी)

06th November, 2018
READ MORE
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (सप्र बल, नेपाल नं ७ बाहिनी, कैलाली)

06th November, 2018
READ MORE
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (सप्र बल, नेपाल नं ६ बाहिनी, सुर्खेत)

06th November, 2018
READ MORE
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (सप्र बल, नेपाल नं ४ बाहिनी, कास्की)

06th November, 2018
READ MORE
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (सप्र बल, नेपाल नं २ बाहिनी, महोत्तरी)

06th November, 2018
READ MORE
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (सप्र बल, नेपाल नं १ बाहिनी, सुनसरी)

06th November, 2018
READ MORE
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (सप्र बल, नेपाल प्रधान कार्यालय)

06th November, 2018
READ MORE
सप्रनामनि तथा सप्रबउ ज्यूहरुको सरुवा तथा पदस्थापन

06th November, 2018
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी जवान पदको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षाको मिति/समय तालिका

06th November, 2018
READ MORE
गण हेक्वा, तनहुँ नं २३ गण (लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना)

05th November, 2018
READ MORE
बजेट मागसँग सम्बन्धित फाराम र पुष्ट्याई फारामको फर्मेट।

02nd November, 2018
READ MORE
स.प्र.नि. र स.प्र.स.नि. पदको दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद थप सम्बन्धि सूचना।

01st November, 2018
READ MORE
गण हे.क्वा. (विशेष कार्यदल) काठमाण्डौ नं. १९ गण (लिलाम बिक्री समबन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना)

01st November, 2018
READ MORE
चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापत प्रदान गरिने अङ्कको मूल्याङ्कन फाराम।

06th September, 2018
READ MORE
नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना । (प्राविधिक समूह- ईन्जिनियरिङ्ग र स्वास्थ्य तर्फ)

15th August, 2018
READ MORE
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ।

06th August, 2018
READ MORE
बदुवा सिफारीसको स

01st June, 2018
READ MORE
< previous12Last >>

RECENT NOTICE ...more

2018-11-16
सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचना।
2018-11-13
नयाँ नियूक्ति भएका सशस्त्र प्रहरी जवान तथा सशस्त्र प्रहरी परिचरहरुको पदस्थापन।
2018-11-11 - 2018-11-30
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. ३ (नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल)
2018-11-06
सशस्त्र प्रहरी जवान पदको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षाको मिति/समय तालिका
2018-11-06
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (सप्र बल, नेपाल नं १ बाहिनी, सुनसरी)
2018-11-06
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (सप्र बल, नेपाल नं २ बाहिनी, महोत्तरी)
2018-11-06
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (सप्र बल, नेपाल नं ४ बाहिनी, कास्की)
2018-11-06
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (सप्र बल, नेपाल नं ७ बाहिनी, कैलाली)
2018-11-06
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (तालिम शिक्षालय बर्दाघाट, नवलपरासी)
2018-11-06
सप्रज पदको नतिजा प्रकाशित (तालिम शिक्षालय, नौवस्ता, बाँके)
2018-11-06
सप्रनामनि तथा सप्रबउ ज्यूहरुको सरुवा तथा पदस्थापन
2018-09-07 - 2018-11-20
सशस्त्र प्रहरी जवान पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम।
2018-08-19 - 2018-12-31
सशस्त्र प्रहरी परिचर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
2018-08-15 - 2018-12-31
नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना । (प्राविधिक समूह- ईन्जिनियरिङ्ग र स्वास्थ्य तर्फ)
2018-08-19 - 2018-12-31
सशस्त्र प्रहरी परिचर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम