Notices

राष्ट्रियस्तरको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रबन्ध महाशाखा )

17th January, 2019
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी परिचर (विभिन्न ट्रेड) पदको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन।

17th January, 2019
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी परिचर (विभिन्न ट्रेड) पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको मिति/समय तालिका।

17th January, 2019
READ MORE
प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापन

15th January, 2019
READ MORE
गृह मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सुचना (प्रा.सप्रबउ पदमा बढुवा सिफारिस)

15th January, 2019
READ MORE
ठेक्का प्रदान गर्ने आशय पत्र जारी गरिएको बारे । ( काठमाण्डौ नं २५ गुल्म )

10th January, 2019
READ MORE
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. APF/NCB/G/08/2075/076

09th January, 2019
READ MORE
प्रा.स.प्र.स.ह. पदमा बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित। (संचार तथा ईन्जिनियरिङ्ग तर्फ)

08th January, 2019
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित।

08th January, 2019
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा।

08th January, 2019
READ MORE
बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित (प्रा. सप्रबउ पदमा, संचार तथा ईन्जिनियरिङ्ग तर्फ)।

07th January, 2019
READ MORE
प्रा. सप्रबउ पदका लागी गृह मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सुचना (स्वास्थ्य तर्फ)

07th January, 2019
READ MORE
पुराना सवारी साधनहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना। (पर्वत नं २५ गण)

03rd January, 2019
READ MORE
सञ्चयकर्ता औषधोपचार तथा घातक रोग बीमा योजना।

31st December, 2018
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र र मिति/समय तालिका।

30th December, 2018
READ MORE
पुराना सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना। (कञ्चनपुर नंं. ३५ गण)

24th December, 2018
READ MORE
ठेक्का प्रदान गर्ने आशय पत्र जारी गरिएको बारे (नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल)

20th December, 2018
READ MORE
स.प्र.स.नि. पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण तथा लिखति परीक्षाको मिति/समय तालिका।

18th December, 2018
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन।

18th December, 2018
READ MORE
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ।

06th August, 2018
READ MORE
< previous12Last >>

RECENT NOTICE ...more

2019-01-17
सशस्त्र प्रहरी परिचर (विभिन्न ट्रेड) पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको मिति/समय तालिका।
2019-01-17
सशस्त्र प्रहरी परिचर (विभिन्न ट्रेड) पदको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन।
2019-01-17
राष्ट्रियस्तरको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रबन्ध महाशाखा )
2019-01-15
गृह मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सुचना (प्रा.सप्रबउ पदमा बढुवा सिफारिस)
2019-01-15
प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापन
2019-01-10
ठेक्का प्रदान गर्ने आशय पत्र जारी गरिएको बारे । ( काठमाण्डौ नं २५ गुल्म )
2019-01-09
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. APF/NCB/G/08/2075/076
2019-01-08
प्रा.स.प्र.स.ह. पदमा बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित। (संचार तथा ईन्जिनियरिङ्ग तर्फ)
2019-01-08
सशस्त्र प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित।
2019-01-08
सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा।
2018-11-14 - 1970-01-01
Medical Support Service Officer P-3
2018-11-14 - 1970-01-01
Police Training Officer P-4