Notices

सशस्त्र प्रहरी जवान पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

18th May, 2018
READ MORE
आशय पत्र प्रदान गरिएको सूचना

18th May, 2018
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी बरीष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा।

17th May, 2018
READ MORE
राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. APF/NCB/G/08/2074/075

15th May, 2018
READ MORE
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना (सूचना नं. APFRCISD/NCB/G/01/2074/2075)

15th May, 2018
READ MORE
बढुवा सिफारिस प्रकाशित (सप्रनाउ)

15th May, 2018
READ MORE
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना नं. ३-२०७४/०७५

14th May, 2018
READ MORE
राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. ०५/०७४-०७५

14th May, 2018
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धमा।

11th May, 2018
READ MORE
बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना

08th May, 2018
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी परिचर (विभिन्न ट्रेड) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

07th May, 2018
READ MORE
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना (स.प्र.बल नेपाल सीमा सुरक्षा कार्यालय, सर्लाही)

07th May, 2018
READ MORE
नयाँ भर्ना सन्बन्धी सूचना। [प्रा.स.प्र.नि (चिकित्सक, BDS), प्रा.स.प्र.ना.नि (अन्य)]

04th May, 2018
READ MORE
प्रधानाचार्य तथा निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरु आवश्यक रहेको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

29th April, 2018
READ MORE
स.प्र.ज.पदको बिशेष स्वास्थ्य परीक्षण र अन्तर्वाता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

23rd April, 2018
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरीएको सूचना

20th April, 2018
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ५१ को अनुसूची १३ सगँ सम्बन्धित फारम।

18th April, 2018
READ MORE
ठेक्का प्रदान गर्ने आशय पत्र जारी गरिएको बारे। (नेपाल एपीएफ स्कुल)

14th December, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सुचना प्रकाशित गरीएको सम्बन्धमा

31st March, 2017
READ MORE
बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा( स.प्र.बल प्रधान कार्यालय,हल)

08th December, 2015
READ MORE

Recruitment Result/ Notice

RECENT NOTICE ...more

2018-05-18
सशस्त्र प्रहरी जवान पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन
2018-05-18
आशय पत्र प्रदान गरिएको सूचना
2018-05-17
सशस्त्र प्रहरी बरीष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा।
2018-05-16 - 2018-05-31
राष्ट्रियस्तरको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना। (नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल)
2018-05-16 - 2018-05-23
संशोधन सम्बन्धी सूचना। (स.प्र.बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्र)
2018-05-15
बढुवा सिफारिस प्रकाशित (सप्रनाउ)
2018-05-15
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना (सूचना नं. APFRCISD/NCB/G/01/2074/2075)
2018-05-15
राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. APF/NCB/G/08/2074/075
2018-05-14
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना नं. ३-२०७४/०७५
2018-05-14
राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. ०५/०७४-०७५
2018-05-13 - 2018-06-14
राष्ट्रिय स्तरको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (मद्दती तथा सेवा निर्देशनालय)
2018-05-11
सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धमा।
2018-05-08
बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना
2018-03-26 - 2018-05-24
UN Vacancy for MINUSMA Mission, Regional Commander P-4