चुनौति पूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापत प्रदान गरिने अङ्कको मूल्याङ्कन फाराम

Recruitment Result/ Notice

RECENT NOTICE ...more

2018-03-21
बोलपत्र आह्ववानको सूचना रद्द गरिएको सूचना (स.प्र.बल नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्र)
2018-03-21
आ.ब. २०७४/०७५ मा हुने निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
2018-03-21
रासन आपुर्ति सम्बन्धी खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना
2018-03-18 - 2018-03-29
(UNSOM) मिशनका लागि Police Commissioner D-1
2018-03-15
नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सुचना (नेपाल एपीएफ स्कुल)
2018-03-13
परिचर पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा सम्बन्धमा
2018-03-13
परिचर पदको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरीएको सम्बन्धमा
2018-03-09
लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आहृवानको सूचना ।
2017-12-24 - 1970-01-01
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना (सूचना नं. APF/NCB/G/05/2074/075)
2017-12-14
ठेक्का प्रदान गर्ने आशय पत्र जारी गरिएको बारे। (नेपाल एपीएफ स्कुल)