सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा तथा काज सम्बन्धमा ।