सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ हवल्दारहरूको सरुवा सम्बन्धमा।