सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ हवल्दारहरूको पदस्थापन सम्बन्धमा।