सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापन