Notices

नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना

26th July, 2017
READ MORE
आ.ब. २०७४/०७५ मा खरिद गरिने पोशाकहरुको Specification

25th July, 2017
READ MORE
Chief Medical Support Section, P-5

13th July, 2017
READ MORE
म‍‍ाैजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

12th July, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको गुणमापक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन।

10th July, 2017
READ MORE
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम सम्बन्धी सूचना

09th July, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी जवानहरुको सरुवा

04th July, 2017
READ MORE
Notice for Enlistment

03rd July, 2017
READ MORE
प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दारहरूको सरुवा सम्बन्धमा

03rd July, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दारहरूको पदस्थापन सम्बन्धमा

03rd July, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दारहरूको सरुवा सम्बन्धमा

03rd July, 2017
READ MORE
प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी हवल्दारहरूको सरुवा सम्बन्धमा

03rd July, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी हवल्दारहरूको पदस्थापन सम्बन्धमा

03rd July, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी हवल्दारहरूको सरुवा सम्बन्धमा

03rd July, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ हवल्दारहरूको सरुवा सम्बन्धमा।

02nd July, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ हवल्दारहरूको पदस्थापन सम्बन्धमा।

02nd July, 2017
READ MORE
स.प्र.उ. पदबाट स.प्र.ब.उ. पदको बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित गरिएको।

29th June, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सुचना प्रकाशित गरीएको सम्बन्धमा

31st March, 2017
READ MORE
बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा( स.प्र.बल प्रधान कार्यालय,हल)

08th December, 2015
READ MORE